210 8160129

Διεκπεραιώσεις 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:

  • Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων.
  • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών.
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.