210 8160129

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

  • Χρηματοοικονομικές αναφορές κατά περίπτωση.
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.
  • Όλα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του πελάτη.
  • Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των εταιρειών.
  • Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας.